MUŞ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE OKULLARINA (FEN, SOSYAL BİLİMLER VE ANADOLU LİSESİ) YÖNETİCİ VE ÖĞRETMEN ATAMA DUYURUSU

PROJE OKULLARINA (FEN, SOSYAL BİLİMLER VE ANADOLU LİSESİ) YÖNETİCİ VE ÖĞRETMEN ATAMA DUYURUSU

 Proje Okullarına Öğretmen Atama/Yönetici 

  Görevlendirme ile İlgili Yapılacak İşlemler

 

İlgi: Millî Eğitim Bakanlığı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliği.

 

Bakanlığımız Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı proje okulu olarak faaliyet gösteren okullara 2022 yılında yapılacak öğretmen ataması, yönetici görevlendirilmesi, dört yıllık süresi dolan yöneticilerin görev sürelerinin uzatılması veya sonlandırılması ile ilgili iş ve işlemler, ilgi Yönetmelik hükümleri doğrultusunda aşağıdaki açıklamalara göre yürütülecektir.

1. Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı olup, özel protokole dayalı olarak iş işlemleri yürütülen proje okullarına ait öğretmen atama/yönetici görevlendirme süreçleri, ilgili protokol hükümlerine göre gerçekleştirilecektir.

2. Proje okullarına öğretmen ataması ve yönetici görevlendirilmesine ilişkin başvurular Ek-1 Başvuru Formu ile alınacaktır.  Görev süresi uzatma talebinde bulunacak okul müdürleri Ek-1 formla birlikte ayrıca Ek-2 formu da dolduracaktır. Söz konusu formlar, bilgi başlıklarına uygun olarak başvuru sahibi tarafından bilgisayar ortamında doldurulup çıktısı alınarak imzalandıktan sonra, bağlı bulunduğu kurum amiri tarafından bilgilerin doğruluğu teyit edilerek imzalanıp mühürlenecek ve hiyerarşik yolla ilgili birime/makama gönderilerek işlem başlatılacaktır. Ek-1 Başvuru formunda (*) işareti ile belirtilen kısımlarda beyan edilen hususlara ve Ek-2 Formda beyan edilen bilgilere ilişkin belgeler ekte gönderilen Ek-5 Portfolyo Dosyası Dizi Pusulası Örneğine uygun olarak, form ekinde, portfolyo dosyası halinde yer alacaktır. 

3. Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı olup, 1. maddede belirtilen hüküm dışındaki proje okullarının öğretmen atama/yönetici görevlendirme süreçleri ile ilgili olarak il millî eğitim müdürü ya da uygun göreceği il millî eğitim müdür yardımcısı/şube müdürü başkanlığında; ortaöğretim hizmetleri, öğretmen atama ve yönetici görevlendirmeden sorumlu il müdür yardımcıları/şube müdürlerinin de yer aldığı en az üç kişilik bir komisyon marifetiyle ve oy birliğiyle;

a) İlgili proje okuluna yöneticilik başvuruları için ilk defa görevlendirme/görev süresi uzatma/görev sonlandırmaya ilişkin değerlendirme  Ek-3 çizelge üzerinde bilgisayar ortamında (aynı okul için  aynı unvandaki teklifler alt alta gelecek şekilde),

b) İlgili proje okuluna öğretmen olarak atanma başvurularına ilişkin değerlendirme Ek-4 çizelge üzerinde  (öğretmenler için görev süresi başlangıcında  ilgi yönetmeliğinin 6 Temmuz 2018  tarihli değişiklikle eklenen Geçici 3. Maddesine istinaden 6.7.2018 tarihi  esas alınacağından görev süresi uzatma / görev sonlandırma teklifi yapılmayacak, sadece atama teklifleri girilecektir) bilgisayar ortamında (aynı okul için aynı branştaki teklifler alt alta gelecek şekilde) yapılarak çizelgeler çıktı alınıp komisyonca imzalanacaktır.

4. Tüm başvuru sahiplerine ilişkin Ek-1 ve Ek-2 başvuru formları ile Ek-5 Portfolyo Dosyası Dizi Pusulası Örneğine uygun olarak tanzim edilmiş portfolyo dosyaları İl Millî Eğitim Müdürlüklerince muhafaza edilecektir.

Başvuru sahiplerinin portfolyo dosyasında yer alacak belgelerin MEBBİS veri tabanından elde edilmesi,  MEBBİS veri tabanında bulunmayan belgeler için başvuru sahibinin bağlı bulunduğu üst makamca gerekli inceleme ve teyit işlemlerinin yapılması, lüzum görülmesi halinde belgenin aslının komisyonca talep edilmesi, Valiliğiniz tekliflerinin komisyon çalışmalarının tamamının bitirilmesi sonrasında tek seferde  gönderilmesi gerekmektedir. 

 

1- ATAMA TAKVİMİ İŞ VE İŞLEMLER İÇİN TIKLAYINIZ

2- MEB PROJE OKULLARI YÖNETMELİĞİ İÇİN TIKLAYINIZ

3 - 4 VEYA 8 YILINI TAMAMLAYAN YÖNETİCİ LİSTESİ

4- PROJE OKULLARI YÖNETİCİ İHTİYAÇ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

5 - PROJE OKULLARI ÖĞRETMEN İHTİYAÇ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

6 - EK-1 YÖNETİCİ VE ÖĞRETMEN BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

7- EK-2 OKUL YÖNETİCİ UZATMA BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

8- EK-5 PORTFOLYÖ DİZİ PUSULASI İÇİN TIKLAYINIZ

 

 

Hürriyet Mahallesi, Şht. Akif Ağaoğlu Cd. No24 Muş Merkez - (436) 212 35 83 / 0436 212 12 10

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.